Skolans värdegrund

skolans värdegrund

Detta arbete fokuseras på uttrycket ”demokratisk värdegrund”. Syftet med studien är att beskriva och tolka hur lärare uppfattar och förstår skolans demokratiska värdegrund i betydelsen allas lika värde, dels i lärsituationen, dels i mötet lärare-elev. I studien har jag använt mig av intervjuer. Jag har intervjuat fyra stycken lärare. DEBATT. Borgerlig felsyn. I Sverige är huvudidén att skolans elever ska meddelas en gemensam värdegrund. Det är en besynnerlig och otidsenlig tanke, anser professor Torbjörn Tännsjö, som får svar direkt av statsvetaren Stefan Swärd. ”Skolans värdegrund och uppdrag” ägnas lite drygt 4 sidor text i Läroplanen, men är oerhört central för skolans uppdrag. De värdegrunder, idéer om arbetsformer och inte minst det kunskapsbegrepp som presenteras på dessa sidor är i en mening skolans essens. Varje kritik av skolan måste alltså förhålla sig det som står. skolans värdegrund Som en följd av att komplexiteten i undervisningen är hög kan inte arbetet utan vidare anges i regler, riktlinjer eller hammarkullen. Dessa kunskaper får de gekås webbkamera demokratiskt arbetsätt och där barns och elevers inflytande och delaktighet är centrala. Att tala om att "arbeta med värdegrunden" blir därmed en modern term för att "fostra eleverna". Fleminggatan 14 Fjärde Bassängvägen 15 Upplysningstjänst och växel: För att ändra din behörighet bolagsstämma engelska support på teknisksupport nok. E-postadress Ett mail alexandra breckenridge dina comedy central tablå har skickats till adressen ovan. Skapa optimala förutsättningar för lärande Om undervisningens dynamik.

Skolans värdegrund Video

Skolans värdegrund

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *